Outsource

การให้บริการ Outsource Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่พนักงานประจำ โดยจะเป็นสัญญาจ้างแบบรายเดือนหรือโปรเจค ซึ่งหมายความว่า พนักงาน Outsource นั้นไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ รวมไปถึง ตัว Outsource ด้วย เนื่องจาก บริษัทฯ และ พนักงาน Outsource สามารถรู้ Scope ทางด้านเวลาในการทำงาน และหน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวเองได้อย่างแม่นยำ จะช่วยในการวางแผน Resource หรือทรัพยากรได้ง่ายขึ้น

Wellwork เป็นบริษัทที่จะช่วยสรรหาพนักงานให้กับองค์กรต่างๆ

โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำทั่วไทย มีการให้บริการลูกค้าในด้านให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ในการสรรหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Best Consulting

Accurate Data

Marketing Growth

ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรของท่าน เรามีเจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญในการคัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เรามีช่องทางการสื่อสารและการรับสมัครพนักงานที่ครบถ้วน เราเชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานประจำ/พนักงานชั่วคราว เรามีบริการลูกค้าหลังการใช้งาน บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำลูกค้า