การก้าวกระโดด : เคล็ดลับการเปลี่ยนงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของพนักงานออฟฟิศทุกคน แม้ว่าจะเป็นจะเรื่องธรรมดา และหลายคนก็ผ่านประสบการณ์การลาออกและเปลี่ยนงานใหม่มาแล้ว บางคนก็ผ่านมาแล้วหลายครั้งด้วยซ้ำ แต่ไม่ว่าจะเคยชินกับการเปลี่ยนงานมากแค่ไหนก็เชื่อได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเปลี่ยนงานขึ้นมาจริง ๆ ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นกังวลกันอยู่ไม่น้อย บางคนอาจกลัวว่าจะหางานใหม่ได้ไหม งานใหม่จะเป็นอย่างไร สังคมที่ทำงานเพื่อนร่วมงานใหม่จะเป็นอย่างไร และคำถามใหญ่ที่สุดในใจหลายคนก็คือ งานใหม่จะดีกว่าที่เดิมไหม อยากบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไป…

5 ทักษะงานไอทีที่บริษัทไหน ๆ ก็ต้องการตัว ปี 2022

ในยุคที่โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนอวัยวะส่วนที่ 33 เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวเข้ามามีบทบาทแทบจะตลอดเวลาของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ต้องมีแอปพลิเคชั่นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือมีระบบหลังบ้านออนไลน์เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบระเบียบและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการคนที่มีทักษะงานไอทีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก

Digital Footprint กับการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น Digital Footprint จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกพิจารณาพนักงานเข้าทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครได้ว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการหรือไม่ 

Blog-grid